Firma HANDLEX Sp. z o. o. powstała w końcu 1999 roku w wyniku przekształcenia w polski podmiot gospodarczy jej poprzedniczki, która działalność swoją rozpoczęła w Polsce już w roku 1997 .

Od samego początku staramy się koncentrować na oferowaniu produktów o wysokiej jakości, które mogą z powodzeniem konkurować z polskimi producentami.

Taśmy przenośnikowe – wykonane na wysokim poziomie technologicznym i sprawdzone w eksploatacji – wyprodukowane w zakładach na Słowacji, sprzedawane są z dużym powodzeniem na całym świecie – dlatego Polska, jako kraj z ogromnym potencjałem ekonomicznym stała się dla nas dużym wyzwaniem.

Rok 1997 to przede wszystkim okres wnikliwego poznawania polskiego rynku taśm transporterowych, badania jego specyficznych właściwości, lokalizacji użytkowników taśm i prowadzenia przez nas działalności marketingowej.

W 1999 roku zaczęliśmy tworzyć - w oparciu o całą swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte na przełomie 50-ciu lat przez fabrykę Matador - nową strategię handlową – ukierunkowaną wyłącznie na potrzeby polskich odbiorców. Nasze wysiłki zostały uhonorowane uzyskaniem wyłącznego i oficjalnego przedstawicielstwa fabryki Matador a.s. Púchov w zakresie sprzedaży taśm przenośnikowych na obszarze Polski.

Pod koniec 99 roku, po przeniesieniu firmy Handlex do Polski, rozpoczęliśmy nawiązywanie trwałych kontaktów z krajowymi użytkownikami taśm – naszymi kontrahentami oraz dopracowywanie naszego systemu sprzedaży pasów transporterowych w kwestiach:

  • wyboru właściwego rodzaju,

  • charakterystyk oraz montażu taśm zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Nasze wnikliwe obserwacje, uczestnictwo w różnych imprezach targowych oraz pierwsza konferencja pt. „Transport taśmowy” zorganizowana przez nas na początku roku 2000 ukazały nam polski rynek jako twór niezwykle specyficzny ze względu na swoją potencję jak i panującą tutaj dużą konkurencję.
Sytuacja ta zmusiła nas do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczyć swoim odbiorcom taśmę wraz z całym pakietem usług - to znaczy najlepszej z możliwych ofert, która spełni indywidualne potrzeby każdego z klientów, w każdych warunkach pracy.

Oferta nasza to przede wszystkim:

  • pomoc w wyborze właściwego typu taśmy przenośnikowej,

  • wszelkiego rodzaju porady odnośnie eksploatacji taśm,

  • dostawa towaru do miejsca przeznaczenia,

  • przechowywanie w naszym magazynie najczęściej stosowanych typów taśm przenośnikowych na wypadek mogącej powstać awarii, a w przypadku jej wystąpienia ich szybkiej dostawy w bardzo krótkim czasie.

Rok 2000 to dla nas czas intensywnego rozwoju a zarazem kontynuacja wcześniejszych działań. Podwoiliśmy liczbę pracowników i powierzchnie biurowe.
W związku z dużymi potrzebami klientów oraz w celu łatwiejszej obsługi znaczących partnerów jesteśmy gotowi wybudować na ich terenie skład konsygnacyjny .
Pierwszy taki magazyn powstał latem 2000 roku w Porcie Handlowym Świnoujście .

W roku 2001 nadal kontynuowaliśmy ustaloną politykę marketingową – starając się utrzymywać dobre kontakty z dotychczasowymi partnerami oraz zapewnić sobie dalszy rozwój na terenie Polski – pozyskując tym samym nowych klientów.
Prowadziliśmy intensywne rozmowy z użytkownikami taśm jak i producentami przenośników.

Rok 2002 przynosi istotne zmiany w strukturach Firmy – główna siedziba zostaje przeniesiona do Bytomia w celu wzmożenia ekspansji na rynki Polski południowo – wschodniej oraz ułatwienie kontaktów z fabryką MATADOR a.s. w Łodzi pozostaje filia – koncentrując się na sprzedaży w centrum kraju, jak i pozyskiwaniu nowych klientów z północnych rejonów.

W roku 2003 kontynuujemy przyjętą politykę sprzedaży dla klientów indywidualnych oraz bazując na zamówieniach publicznych rozpoczynamy sprzedaż taśm przenośnikowych do kopalń węgla kamiennego i brunatnego, elektrowni i hut. Dążymy do uzyskania pozycji największego importera taśm przenośnikowych w Polsce.

W roku 2004 na uwagę zasługuje działalność marketingowa naszej Firmy, szczególny akcent położono na branżę górniczą, uczestnicząc we wszystkich przetargach związanych z dostawami taśm przenośnikowych. Nasilenie tych działań w IV kwartale roku skutkuje zawarciem umów na dostawy taśm przenośnikowych. Celem poszerzenia wiedzy technicznej potencjalnych klientów na temat eksploatacji oferowanych przez nas taśm przenośnikowych w dniach 20/21.11.2004 w Zawoi organizowaliśmy konferencję pt. „Transport taśmowy”. W IV kwartale rozpoczęliśmy proces aktualizacji stosownych certyfikatów i dopuszczeń do stosowania oferowanych taśm przenośnikowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Dzięki nam marka MATADOR staje się rozpoznawalna w Polsce i zyskuje nowe rzesze zwolenników.